Spoločnosť Ž&H a Slovenský doručovací systém pod názvom SDS Group tvoria spoločný národný (vrátane územia ČR) a medzinárodný doručovací systém kusových zásielok. Spoločnosť Ž&H poskytuje celý rad medzinárodných špedičných služieb podľa nižšie uvedenej špecifikácie a destinačného určenia.

Spoločnosť Slovenský doručovací systém ako súčasť SDS Group je schopný Vaše kusové zásielky smerujúce do zahraničných destinácií zviesť z územia Slovenska a Českej republiky a prostredníctvom spoločnosti Ž&H ich vyviesť na miesto určenia. To isté platí pre Vaše požiadavky zviesť kusové zásielky prostredníctvom spoločnosti Ž&H z územia uvedených destinácií na územie Slovenska a Českej republiky a následne zabezpečiť ich rozvoz k jednotlivým klientom.

Prostredníctvom SDS Group, vzájomne spolupracujúcich a majetkovo prepojených spoločností, sme schopní poskytnúť komplexný prepravný servis do 24 ton, tak ako je to uvedené v našej ponuke.